Друга вища освіта

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів
пропонує отримати другу вищу освіту
(ліцензія Міністерства освіти і науки України АД №072890 від 16.10.2012 р.)
з присвоєнням кваліфікації «спеціаліст» за заочною формою навчання за спеціальностями:
Фінанси і кредит
Облік і аудит
Економіка підприємства
Менеджмент організацій та адміністрування
Міжнародна економіка
Маркетинг
Управління персоналом та економіка праці


Міжгалузевий інститут
Полтава
(05322) 2-09-75
ussumipcdoc@gmail.com
Друга вища освіта

Объявление размещено: 2013-07-08 11:49:23

Контакты:

Автор:

Город: Полтава

Тел.: (05322) 2-09-75

e-mail: ussumipcdoc@gmail.com